federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap en omgeving

Over vijftact

in VGT

Sorry, you need to install flash to see this content.
Vijftact is een samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die werken volgens de sociaal-culturele methodiek en die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

De vijf lidorganisaties:
  • zetten sensibiliseringsinitiatieven op
  • wenden hun kennis en expertise aan om organisaties te ondersteunen bij projecten rond integratie en inclusie, waaronder advies bij omgang met deelnemers met een handicap
  • organiseren vorming in open aanbod en op maat voor zowel personen met een handicap als voor een breed publiek
  • stellen informatie ter beschikking via hun documentatiecentra, tijdschriften en gerichte publicaties elk vanuit hun specifieke invalshoek en deskundigheid:
Uitgangspunten zijn geloof in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Vijftact ondersteunt de lidorganisaties in hun werking. Ze treedt op als belangenbehartiger en woordvoerder. Ze waakt erover dat de lidorganisaties voldoen aan de decretale vereisten.
Vijftact zorgt voor de bundeling van kennis, inzicht en knowhow van de aangesloten organisaties en realiseert zo een meerwaarde op het vlak van kwaliteitszorg, professionaliteit, netwerkverbreding en afstemming.
Vijftact respecteert de eigenheid en deskundigheid van de aangesloten lidorganisaties.