19
Sep

Wat is de impact van NAH op gezin en relaties?

18:00 - 22:00
Gent

Inhoud


Wat we denken en hoe we in gedrag reageren op de omgeving heeft alles te maken met de cognitieve functies van onze hersenen: ze verwerken de informatie en sturen onze reacties hierop. Iemand met NAH kan hier problemen mee hebben. Zo kan het voorkomen dat wat de persoon in kwestie denkt niet overeenstemt met zijn gedrag, wat hij zegt of wat hij bedoelt. Dat wordt bij NAH al snel geïnterpreteerd als een verandering in iemands persoonlijkheid. De omgeving merkt gedragingen of uitingen van emoties die voordien niet of in mindere mate aanwezig waren. Iemand met NAH kan veel vlugger geïrriteerd zijn, vatbaarder voor depressies, egocentrisch, woede-uitbarstingen hebben, enz. Dit leidt bijna zeker tot misverstanden in de communicatie. Elkaar niet begrijpen lokt sowieso problemen uit en zorgt voor de persoon met NAH opnieuw voor frustraties en gevoelens van machteloosheid, afhankelijkheid en hulpeloosheid. Niet uitzonderlijk geuit in negatieve emoties. Gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar een onvermijdelijke impact hebben op relaties met dierbare personen. 
 
Hoe kan je dit bespreekbaar maken? Hoe kan je hiermee als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger omgaan op moeilijke momenten? Dit is geen vanzelfsprekend proces, maar er zijn een aantal hulpmiddelen die het voor mantelzorgers en een stuk(je) eenvoudiger maken. We stellen ze tijdens deze lezing voor.
 

Begeleiding


Engelien Lannoo
Details