Informeren

We maken je wegwijs in de informatie die je zoekt over handicap. In onze publicaties illustreren en duiden we bepaalde aspecten van leven met een handicap in een begrijpbare taal.

Informatiecentra

Ben je op zoek naar informatie over doofheid, ADHD, autisme of handicap in het algemeen staan Amanda, Bieke, Ludwina, Rosie en Michaël voor jou klaar. Neem gerust contact met hen op:
 

 
Onze informatiecentra zijn ook vrij toegankelijk, openingsuren variëren echter:
 

  • Autisme Centraal - Groot Begijnhof 85, 9040 Sint-Amandsberg - maandag tot donderdag van 12.00u tot 20.00u, behalve tijdens de schoolvakanties
  • centrum ZitStil - Kruishofstraat 341, 2610 Wilrijk - dinsdag van 9.30u tot 16.30u & op woensdag van 13.00u tot 16.30u
  • Doof Vlaanderen -  Dorpsstraat 43, 9052 Gent - dinsdag van 16u tot 19u30, woensdag van 13u tot 16u30 & donderdag van 9u30 tot 12u30
  • Gezin en Handicap - A. Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen - dinsdag en woensdag van 8.00u tot 16.00u
  • Sig vzw - Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem - iedere werkdag in de voormiddag open van 9.00u tot 12.00u


 De catalogi zijn online te consulteren:
 

Bibliotheek Doof Vlaanderen

Nadat de bibliotheek een tijdlang gesloten is geweest door onze verhuis, hebben we goed nieuws: vanaf 4 september zijn we weer open!

Bij een bezoekje aan de bibliotheek kom je meer te weten over dove mensen, hun taal en hun cultuur. Die kennis kan je opdoen uit een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, DVD’s, eindwerken en persknipsels

Tijdens de openingsuren is de bibliotheek voor iedereen vrij toegankelijk. In de schoolvakanties gelden er aangepaste openingsuren. Hiervoor kan je altijd de website raadplegen. De bibliotheek kan ook op afspraak bezocht worden.

 

Openingsuren

Dinsdag             16:00 – 19:30 uur

Woensdag          13:00 – 16:30 uur

Donderdag         09:30 – 12:30 uur

Magazine 'ZitStil'

In het magazine van april/mei/juni brengen we een tweede artikel in samenwerking met ADHDynamisch over de nieuwe webtool die moet zorgen voor een verbetering van de kwaliteit, de toegankelijk en de betrouwbaarheid van de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren over heel België.

Deze webtool is het resultaat van het nationaal ADHD-actieplan dat in 2016 van start ging. Centrum ZitStil heeft via een participatie in de provincie Limburg kunnen meewerken aan de uitwerking van dit project. Als resultaat is er een website gelanceerd met als doel een duidelijk zorgpad voor ADHD uit te tekenen voor artsen en behandelaars. Ria Van Den Heuvel kadert ook welke plaats centrum ZitStil inneemt in dit zorgpad.

Ook interessant en boeiend om weten is hoe ‘medicatie op school’ wel of niet kan gegeven worden. En wie waarvoor verantwoordelijk is.

Sommige ouders maar zeker ook studenten beginnen stilaan te zweten  als ze de examenstof op een stapeltje leggen. Ons advies: Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de aangeboden ondersteuning en er leert gebruik van te maken.

Kan ik u helpen, dokter?

 

Op geneeskundige controle voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap.
Wie goed geïnformeerd is, staat een stap verder. In deze brochure vind je een concreet antwoord op veel gestelde vragen over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Je krijgt vooral veel informatie en tips die je op weg helpen om je goed voor te bereiden op de controle bij de arts van de FOD Sociale Zekerheid. Want het bedrag van je tegemoetkoming hangt voor een groot deel af van hoe deze arts je gebrek aan zelfredzaamheid zal beoordelen. Hierop kun je maar best goed voorbereid zijn.

Taalmaatjes

Taalmaatjes is een ouderbegeleidingsprogramma voor logopedisten. De logopedist gaat samen met ouders op een laagdrempelige manier aan de slag om de communicatie en taal van het kind te stimuleren. Dit kan zowel individueel als in groep. De oudercursus biedt de logopedist handvaten om ouders van kleuters met spraak- en taalproblemen te begeleiden.

Taalmaatjes nodigt ouders uit om als ‘maatje’ in alledaagse thuissituaties een rijker en bewuster taalaanbod te bieden. Het programma geeft ouders tips en adviezen om de taal op maat van hun kleuter en zo optimaal mogelijk uit te breiden.

Het pakket Taalmaatjes bestaat uit materiaal voor het begeleiden van de oudercursus in vier sessies (achtereenvolgens of afzonderlijk aan te bieden).

De uitgewerkte digitale diavoorstellingen vormen de rode draad. Ze zijn voorzien van kleurrijke, herkenbare foto’s met oefenmomenten. Veel foto’s illustreren hoe ouders als maatje van hun kleuter spraak en taal kunnen uitbreiden.

Beknopte handleiding (papieren versie) als achtergrond of voor wie liever niet met laptop en beamer aan de slag gaat.

Zes werkboekjes voor ouders met foto’s, samenvattingen, reminders en toepassingen

Taalmaatjes is inzetbaar in verschillende logopedische settings (CAR, privépraktijk, BO, thuisbegeleiding, enz.). Het is niet noodzakelijk om extra vorming te volgen om als logopedist de oudercursus te geven. Auteurs Ingrid Herreman en Wanda Heylen geven deze oudercursus al jaren. Zij delen hun werk en ervaring graag met collega-logopedisten. Het is een practice based methode. Ouders getuigen dat ze hun kleuter na het volgen van Taalmaatjes beter verstaan en dat de relatie en communicatie met hun kleuter verbeterd is. Dit komt de taalontwikkeling duidelijk ten goede.

Onze troeven:

Actueel, wetenschappelijk, deskundig en persoonlijk. En dus betrouwbaar

'Ik ben speciaal: HET SPEL'

Zin om eens wat anders te doen in psycho-educatie dan dat saaie en ernstige praten en schrijven? Een spannend spel voor 2 tot 6 spelers, vol humor en spanning.

'Sterk! in autisme'?

Een abonnement op 'Sterk! in autisme' loont meer dan de moeite voor wie op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt omtrent autisme.
‘‘Sterk! in autisme’ is een inzichtelijk stukje autismevriendelijkheid.
Via actuele thema’s belichten we de veelzijdigheid van autisme in onze concrete en positieve huisstijl en met oog voor de sterke kanten van autisme.

Gevestigde waarden brengen verslag uit van hedendaagse ontwikkelingen. Geen moeilijke theoretische artikels, maar een vlotte koppeling van de theorie met de praktijk.

De 38ste jaargang belooft veel praktische en wetenschappelijke gefundeerde informatie die je nog sterker maakt in autisme.

Het tijdschrift 'Sterk! in autisme': informerend, inspirerend, en met het oog voor de kwaliteiten van mensen met autisme. En vooral : concrete verhalen, pakkende beelden, recente inzichten en praktische tips'

 

'Voor familie in de Geestelijke Gezondheidszorg: samen zorgen we beter'

Centrum ZitStil zet al van bij zijn ontstaan in op de ondersteuning van het belangrijkste netwerk van kinderen en jongeren, nl. hun ouders, broers en zussen, grootouders, ..  In een latere fase, wanneer de volwassenen met ADHD in het vizier kwamen, hebben wij onze werking uitgebreid met een aanbod naar koppels en partners. 

Ook het Familieplatform geeft een stem aan families en de context van cliënten, en behartigt samen met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hun belangen. Zo krijgen ook familieleden en vrienden een duidelijke positie in de GGZ. 

In samenwerking met het Familieplatform werkten wij deze brochure uit die familie, hulpverleners en cliënten dichter bij elkaar brengt en een trialoog op gang brengt met goede zorg voor cliënt én familie.