Sensibiliseren

Met onze campagnes maken we je warm en gevoelig voor handicap en hoe er mee te leven. We maken de mogelijkheden van mensen met een handicap zichtbaar. We doen nadenken en voeren actie om de barrières ten aanzien van mensen met een handicap weg te werken en handicap op de politieke agenda te plaatsen.

Werelddovendag

Doof Vlaanderen zet in op sensibilisering van zowel dove als horende mensen, over de Vlaamse Gebarentaal, haar gemeenschap en haar cultuur. Elk jaar organiseert Doof Vlaanderen eind september Werelddovendag (WDD), een druk bezocht evenement met zowel vorming als ontspanning. Werelddovendag 2019 vond plaats in Gent op 28 september. ‘Doof & Divers’ was het thema. Werelddovendag werd omwille van Covid-19 jammer genoeg geannuleerd.

 

Bij ons thuis.

Voor ‘Bij ons Thuis’ wil Gezin en Handicap ouders, grootouders, broers of zussen van een persoon met een handicap aanmoedigen om hun verhaal te doen om andere ouders en mensen uit het netwerk te inspireren. Deze verhalen tonen hoe het leven er bij jullie uitziet en daar hecht Gezin en Handicap ontzettend veel waarde aan omdat anderen er (h)erkenning in kunnen vinden.

‘Bij ons thuis’ wil inspireren en ontroeren. Wie zijn eigen verhaal kan delen met anderen, staat zelf sterker en maakt anderen sterker.

Wil jij ook graag je verhaal delen en tonen hoe het ‘Bij jullie thuis’ is? Stuur ons dan zeker een mailtje. Alles is trouwens welkom: een pakkend verhaal, een intiem gedicht, een hartverwarmende podcast, …

ADHD-experience

Een interactief inleefmoment in groep waarbij mensen zonder ADHD ZELF kunnen ervaren en voelen wat het is om ADHD te hebben en welke moeilijkheden en gevolgen dit teweeg brengt.

Voor personen met ADHD kosten alledaagse, vanzelfsprekende dingen veel extra inspanning. We vinden het jammer dat dit nog vaak tot onbegrip leidt.

Voor vele personen met ADHD klinkt het volgende alvast bekend in de oren:

  • “ADHD bestaat niet”
  • “Iedereen heeft het tegenwoordig”
  • “Je moet gewoon wat beter je best doen”

En net DAT onbegrip leidt vaak tot:

  • Te weinig hulp en ondersteuning
  • Veel negatieve feedback en negatieve processen met alle gevolgen van dien
    • Bv: minder motivatie, schaamte, schuld, lager zelfbeeld

Informatieoverdracht als eerste stap is belangrijk. Toch leert onze ervaring dat dit niet altijd voldoende is.

Daarom is het belangrijk dat zowel directe als ruime omgeving écht begrijpt welke impact ADHD heeft op hun functioneren. Dit kan het beste door mensen zélf in de schoenen van iemand met ADHD te plaatsen. Om de beleving van ADHD voldoende te kunnen meegeven werden zowel personen zelf met ADHD als hun omgeving betrokken bij de uitwerking ervan. Tevens werd de effectiviteit nagegaan door KU Leuven binnen het anti-stigma project.

Wat concreet te verwachten?

  • Een 3 uur durend interactief inleefmoment in een groep van max. 20 personen.
  • Ervaringsoefeningen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en een korte theoretische duiding, waarbij de beleving centraal staat.

Deze activiteit wordt dit voorjaar georganiseerd in Antwerpen, Hasselt en Kortrijk.

U kan deze activiteit ook aanvragen voor de medewerkers van uw organisatie (school, clb, thuisbegeleidingsdienst, … ). Voor meer informatie: 03/830 30 25 of info@zitstil.be

 

WereldAUTISMEdag 2020

Inkijk in autisme op 2 april te Jabbeke gaat helaas niet door. Er is geen duidelijkheid of dit om een definitieve annulatie gaat of we erin slagen om deze te verplaatsen. Hou de website en sociale media van Autisme Centraal in de gaten.

Op 2 april zelf werd alvast een korte online versie aangeboden van wat er gepland stond op 'Inkijk in autisme' in Jabbeke. Peter Vermeulen zal de twee films toelichten die gepland waren om vertoond te worden:

Radio Felix - Film van Lauranne Van Den Heede, in een productie van Associate Directors.

Mind my mind - Film van Floor Adams, in een productie van Periscoop Fil

Hij zal daarnaast ook wat andere filmtips geven voor iedereen die deze dagen thuis zit en op zoek is naar leuke, boeiende en interessante films met een autistisch hoofdpersonage.

De filmtips zijn via onderstaande link te bekijken.

Chaos in mijn hoofd

Reizende tentoonstelling: een foto zegt meer dan 1000 woorden

 

De NAH-fotogroep is een project waarbij personen met een hersenletsel leren fotograferen en thematische opdrachten krijgen. Vervolgens worden de foto’s besproken met de andere deelnemers. Het project is een manier van verwerking: in groep aankaarten wat je overkomen is en ervaringen delen. De foto’s zijn het middel om tot gesprek te komen. Elke NAH-fotogroep resulteert in een toonmoment.

Deze reizende tentoonstelling is een verzameling van foto’s, gemaakt tijdens verschillende NAH-fotogroepen in Vlaanderen. De beelden tonen hoe mensen omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel: Hoe voelen ze zich op dit moment? Waar vinden ze de moed om verder te gaan? Hoe zien ze hun toekomst? Wie ondersteunt hen?

Op deze manier willen we tonen dat mensen met een hersenletsel nog heel wat in hun mars hebben.

ZitStil 2.0.

308.000 Vlamingen met ADHD hebben onze steun nodig! Al 35 jaar zet centrum ZitStil zich in voor personen met ADHD in Vlaanderen. In die tijd zijn we uitgegroeid van een ouderverenging tot een organisatie die over heel Vlaanderen actief is.

Om ons aanbod uit te breiden lanceren we het project ZitStil 2.0. Met dit project zullen we de nood voor nieuwe trainingen en infoavonden invullen en zullen we ook onze expertise op nieuwe manieren aanbieden. Zo kunnen digitale media ook ingezet worden om personen te bereiken voor wie het moeilijk is om naar ons centrum toe te komen, vanwege de afstand of tijdsgebrek.

We krijgen hierbij de steun van een aantal professionele partners. Wil je als particulier de dagelijkse werking van centrum ZitStil steunen? Dat kan op verscheidene manieren! Ontdek hier hoe je als vriend van ZitStil onze organisatie kan helpen.

 

In ZitStil-magazine 146 vertelde Ria Van Den Heuvel over de opzet en doelen van het project ZitStil 2.0. Je kan hier het volledige interview lezen.

 

Ontdek hier hoe je als vriend van ZitStil onze organisatie kan helpen.